Voorwaarden

ARTIKEL 1 – BEGRIPSBEPALINGEN BudgetParking-Eindhoven, de parkeerfaciliteit. Reiziger: de natuurlijke persoon die een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit. Parkeerperiode: de periode waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum ( deze datum meegerekend) en de einddatum ( deze datum meegerekend) van het parkeren.

ARTIKEL 2 – DE PARKEERFACILITEIT De reiziger kan door het maken van een boeking waarin de exacte parkeerperiode dient te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren. De boeking geeft uitsluitend recht om het voertuig gedurende de gereserveerde periode te stallen. Voor de onderhavige parkeerfaciliteit is een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. BudgetParking-Eindhoven heeft het recht een boeking af te wijzen indien door deze boeking dit aantal zou worden overschreden.BudgetParking-Eindhoven behoudt zich het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

ARTIKEL 3 – RESERVEREN, WIJZIGEN EN ANNULEREN.De reiziger kan tot 1 dag voor de ingangsdatum van de parkeerperiode een boeking voor de parkeerfaciliteit maken.De reservering kan bij BudgetParking-Eindhoven tot 24 uur voor aankomst geannuleerd worden zonder kosten. Bij reserveringen die niet tijdig worden geannuleerd of niet worden nagekomen, wordt € 25,= administratie- en chauffeurskosten in rekening gebracht. Bij annulering van een reservering die betaald is met iDeal, wordt het bedrag gerestitueerd minus € 25,00 administratiekosten. Voorwaarde hierbij is dat de annulering tijdig (zie punt 2) en via email doorgegeven wordt.

ARTIKEL 4 – PARKEREN De reiziger dient de auto te parkeren op aanwijzingen van het personeel van BudgetParking-Eindhoven.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID Het parkeren geschiedt geheel voor eigen risico. Wij zorgen goed voor uw auto, maar in geval van diefstal of andere schade is BudgetParking-Eindhoven hiervoor niet aansprakelijk te stellen.